Privacy binnen Praktijk voor Traditionele Chinese Geneeswijzen JianKang       v1.1 02-02-2020

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik

zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,

er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

 

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

 

Gebruik van Persoonsgegevens.

 

Door het gebruik van onze diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 

• Naw gegevens

• Geslacht

• Geboortedatum en plaats

• Telefoonnummer

• Gegevens betreffende uw gezondheid

• Naam van zorgverzekeraar

• Datum en tijd van uw afspraak

• IP adres, alleen in database website

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

Het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Inzage door het wettelijke gezag.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist twintig (20) jaar bewaard. Financiële gegevens (nota) worden de wettelijke zeven (7) jaar bewaard.

 

 

 

Privacy op de rekening

 

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

Uw naam, adres en woonplaats

uw geboortedatum

de datum van de behandeling

een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of 'oosters geneeskundig consult’

de kosten van het consult

de naam van de zorgverzekeraar

uw registratienummer bij de zorgverzekeraar

 

 

Datalek

 

Mocht er op enige wijze toch data beschikbaar is gekomen voor derden (datalek). Indien deze gegevens nadelige gevolgen hebben voor de bescherming van uw persoonsgegevens/gezondheid gegevens of als er een aanzienlijke kans is dat dit gebeurd. Zal de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) verwittigd worden. Indien noodzakelijk zal dit ook aan u gemeld worden.

 

 

Cookies

 

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze server of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden.

De cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

 

 

Inzage, wijzigingen en verwijderen van uw gegevens

 

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijden contact met ons opnemen.

 

 

Contact

 

Praktijk voor Traditionele Chinese Geneeswijzen JianKang

Scheefkelk 14

6922 HH   Duiven

info@jiankang.nl

0316 - 265821

 

CONTACT

NVST

TUINA

ACUPUNCTUUR

HOME