fotografie: Ap van den Driessche

Traditionele Chinese Geneeswijzen

 

TCG is een eeuwen oude geneeswijzen die zijn oorsprong heeft in China.

Deze geneeswijzen gaat uit van de hele mens, dus zijn lichaam en zijn geest.

Het is dan ook de kunst om een relatie te zien tussen de symptomen en het totale lichaam.

Wanneer een behandeling erop gericht is om een bepaalde vaak lang bestaande klacht op te

lossen bij een patiënt, dan zal deze patiënt zich meestal verbazen over het feit dat ook andere

(vaak mindere ernstige ) klachten vanzelf mee verdwijnen. Dit is iets wat we missen in de

westerse geneeskunde, omdat die erop gericht is om één symptoom te behandelen.

 

TCG bij dieren werkt volgens dezelfde principes als bij de mens, alleen maak ik bij de dieren

geen gebruik van naalden en wordt het dus acupressuur genoemd, omdat ik handmatig druk

uitoefen op de acupunctuur punten.

De TCG heeft verschillende behandelingstherapieën hiervoor en dat zijn:

 

 Acupunctuur / Acupressuur

• Tuina massage

• Qi Gong oefeningen

 Kruiden en voeding

 

Ik wil als TCG-therapeut een combinatie aanbieden van Acupunctuur / acupressuur en Tuina

massage. Om zo, voor de patiënt (mens of dier), een goede manier te vinden blokkades op te

heffen en te zorgen voor een goede balans in lichaam en geest.

 

Mijn vakopleidingen heb ik gevolgd bij Academie Qing-Bai in Nijmegen.

De Medische- en Psychosociale Basis Kennis heb ik gevolgd aan de Energieschool in

’s Hertogenbosch.

Aanvullende opleiding voor dieren heb ik gevolgd bij Kyno-Cursus in Brummen.

 

 

Anne-Marie

info@jiankang.nl

COMMUNICEREN MET DIEREN

ACUPRESSUUR

TUINA
DIER

ACUPUNCTUUR

TUINA

MENS

HOME

CONTACT