Acupunctuur

 

Acupunctuur is gebaseerd op het meridiaanstelsel, ook wel de energiebanen van het lichaam

genoemd.

Er worden steriele wegwerpnaalden gebruikt om de balans in het lichaam en de geest te

herstellen. Deze naalden worden gezet in zogenaamde acupunctuurpunten, die weer gelegen

zijn op de meridianen. Die acupunctuurpunten hebben een grote invloed op de meridiaan en ook

op de interne organen waarmee die meridiaan verbonden is.

Door de juiste punten te prikken, met de juiste techniek, worden bepaalde functies gestimuleerd

of juist geremd. Hierdoor zullen de klachten verminderen en op den duur zelfs verdwijnen. Om

tot een juiste puntenkeuze te komen is een goede TCG diagnose erg belangrijk.

 

 

Tuina

 

Tuina is een massagevorm die in China ontstaan is.

Al in de oudste Chinese medische boeken staan teksten over massage. Ongeveer 700 jaar

geleden is de Tuina door verschillende scholen in China verder tot ontwikkeling gebracht. Elke

regio ontwikkelde zijn eigen stijl en vorm.

 

De laatste tientallen jaren zijn deze vormen samengevoegd tot een evenwichtig geheel. Deze

Tuina wordt nu in China in de diverse klinieken toegepast. En ook deze vorm hebben wij hier in

het westen mogen aanleren.

Het uitgangspunt voor deze massagevorm is de TCG, zonder deze kennis is er geen Tuina

massage mogelijk. De Tuina bevat diverse massage technieken die erop gericht zijn om de Qi

(energie) weer op de juiste manier door de meridianen (energiebanen) te laten stromen.

 

 

1+1>2 :

 

De combinatie van Acupunctuur en Tuina massage komt overeen met de stelling dat 1 + 1 meer

is als 2. Op het moment dat de naalden hun werk doen, start ik meteen met de massage.

Hierdoor treedt er meestal een algehele ontspanning op bij de patiënt. Meridianen openen zich

en de Qi kan vrij gaan stromen. Zodat het lichaam en de geest, zichzelf weer in balans kan

brengen.

 

 

Tarieven:

 

intake gesprek inclusief 1e behandeling €75,-

Vervolg behandelingen €60,-

CONTACT

COMMUNICEREN MET DIEREN

ACUPRESSUUR

TUINA
DIER

ACUPUNCTUUR

TUINA

MENS

HOME